ติดต่อ
สายด่วนได้ที่ : +662 1170 913-4

แลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นปะเก็น

รายละเอียด

ชื่อ : แลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นปะเก็น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นปะเก็น

    -  The raw materials of gaskets are imported from Netherlands and are more durable.
    -  Rubber gasket adopts latch-locked design, with observation holes of leakage.
    -  The fixed and seal functions are separate; therefore, even if there are some problems in fixed function, its seal function can still work.